President Joan Laporta deltok i dag på ekstraordinært møte hos La Liga.

Sjeldent har det vært større oppmerksomhet rundt en forsamling for de profesjonelle klubbene i La Liga. Årsaken til det var at Laporta, som også sjelden dukker opp hos La Liga i Madrid, ville personlig gi sine forklaringer til den ekstraordinære forsamlingen.

Dagens agenda handlet naturligvis om den store saken de siste to månedene, «Caso Negreira» – Negreira-saken

Asamblea Extraordinaria
Saken var altså av La Liga ansett som så alvorlig at de innkalte til en ekstraordinær forsamling for å behandle den sammen med de øvrige klubbene. Det var knyttet stor spenning til det første møtet mellom La Ligas mektige president Javier Tebas og Laporta, som i lengre tid både kritisert, men også bedt hverandre om å forlate deres respektive poster som presidenter. Senest i Laporta sin to-timer lange pressekonferanse mandag var Tebas blant de som fikk sterkest kritikk av Barcelona-presidenten. De to hilset høflig på hverandre før møtet, men hadde hver sin versjon av hvordan det gikk for seg.

Tebas
Etter de 20 minuttene Laporta fikk til å forklare saken overfor de andre representerte klubbene i forsamlingen ble det også stilt spørsmål fra representantene og Tebas. Nevnte Tebas møtte også pressen i etterkant og av de viktigste uttalelsene hans var versjonen mindre positiv om hva de hadde hørt fra Laporta.

«Laporta har fått 20 minutter til å gi sine forklaringer og disse var en liten oppsummering av det vi kunne høre fra hans pressekonferanse. Etter hans forklaringer har flere klubber gitt sine synspunkter og jeg har også gitt mine. Laporta har sagt at innbetalingene (til Negreira) hverken var til å kjøpe eller påvirke dommere. De øvrige klubbene har vært enige om at disse betalingene hverken har vært normale, vanlige, riktige og at de må etterforskes.»

«Uansett om tanken bak innbetalingen var å påvirke dommere eller om det ikke var det, men med mulighet for at det kunne skje, ville dette være straffbart».

FC Barcelona:

«Presidenten til FC Barcelona, Joan Laporta, deltok i morges til den ekstraordinære forsamlingen hos La Liga, innkalt for å behandle den navngitte saken «Caso Negreira». Presidenten har, av respekt og høflighet for de profesjonelle klubbene, gitt egnede forklaringer om denne saken og til respekt for rettspleien ytret at oppklaringer og tvil som klubbene og La Liga måtte ha vil bli prøvd i hovedbehandlingen, der La LIga allerede er representert»