I september 2022 signerte Gavi en ny kontrakt med Barcelona, en kontrakt som skulle binde supertalentet til klubben ut sesongen 2026. I dag – over et halvt år senere har den spanske domstolen formelt annullert registreringen av den nye kontrakten. Dette betyr at Gavi til sommeren kan gå til hvilken klubb han måtte ønske, uten at Barcelona kan stå i veien eller få en eneste krone for han.

Det var i januar at Gavi ble registrert inn med sin nye kontrakt, og i tillegg fikk tildelt det ærverdige draktnummer 6, tidligere brukt av hans nåværende trener Xavi. På det tidspunktet sendte La Liga denne registreringen til retten, da de hevdet at kontrakten ikke var gyldig som følge av lønnstaket i klubben. La Liga vant ikke frem, og Gavi har siden dette spilt med ny kontrakt og nytt draktnummer i ligaspill. Ikke overraskende anket La Liga avgjørelsen, og baserte anken sin på at Barcelona bommet på fristen for registreringen. I dag fikk de medhold, noe som gjør at Gavis kontrakt går tilbake til den opprinnelige kontrakten han hadde, og spilleren mister sitt draktnummer som følge av at han nå går tilbake til å være en spiller fra akademiet med sin forrige ungdomskontrakt.

Barcelona har 20 dager på å anke avgjørelsen fra domstolen.

Tror dere Gavi kan være fristet til å snakke med andre klubber før en eventuell anke blir behandlet?