Etter noen dagers forhandlinger er klubbene enige om en låneavtale som inneholder en kjøpsopsjon.

Avtalen strekker seg ut sesongen, og forutsetter at Coutinho består den medisinske testen og får arbeidstillatelse i Storbritannia.

Barcelona opplyser i sin pressemelding at klubben vil betale en del av spillerens lønn i perioden, uten at eksakt andel er oppgitt i pressemeldingen. Flere troverdige kilder hevder likevel at Aston Villa betaler om lag to tredjedeler av spillerens lønn i låneperioden.

Verken Barça eller Aston Villa har oppgitt størrelsen på den bekreftede kjøpsopsjonen. Ifølge enkelte skal den være på mellom 35 og 45 millioner euro.