Klubben bekreftet i dag i en uttalelse at valget av ny president og nytt styre utsettes på ubestemt tid.
Planen var i utgangspunktet at valget skulle avholdes den 24. januar, men i det siste har det blitt sådd tvil om dette i det hele tatt er forsvarlig under den pågående pandemien.
Fredag holdt klubben og katalanske myndigheter et møte hvor gjennomføringen av valget ble diskutert. Under møtet bekreftet katalanske myndigheter at det under den nåværende smittesituasjonen ikke vil tillate velgere fra kommuner uten valglokale å reise til andre kommuner for å stemme.
Klubben har bedt myndighetene undersøke mulighetene for å få dispensasjon fra katalansk idrettslovgivning slik at valget delvis kan gjennomføres via post ved ny valgdato.
Hva tenker du om at valget må utsettes?