Barças lønnstak reduseres med om lag 43 prosent i kjølvannet av klubbens økonomiske problemer.
Klubbens store økonomiske problemer påvirker ikke bare hvor mye penger klubben faktisk kan bruke til diverse formål; de økonomisk problemene påvirker også hvor mye klubben er tillatt å bruke på lønn til klubbens sportslig ansatte, inkludert spillere og støtteapparat.
Siden 2013 har La Liga årlig fastsatt et lønnstak for hver klubb som avgjør hvor mye klubben i inneværende sesong er tillat å bruke på lønninger til sportslig ansatte. De to variablene som avgjør hvor lønnstaket plasseres er (1) klubbens forventede inntekt (TV-rettigheter, billett- og draktsalg etc.) og (2) gjennomsnittlig inntekt fra overganger over de siste tre årene.

Dramatisk reduksjon

I dag publiserte La Liga lønnstaket for årets sesong, og som ventet ble det en dramatisk reduksjon i hvor mye Barça og de andre klubbene kan bruke på lønninger. I fjorårets sesong hadde Barcelona det høyeste lønnstaket med 671 millioner euro. I inneværende sesong kan klubben «kun» bruke 382 millioner euro på lønninger, noe som utgjør en reduksjon på om lag 43 prosent.
Carlos Tusquets, klubbens midlertidige president, har tidligere uttalt at klubben på kutte lønningene med minst 190 millioner euro, og ifølge ESPN pågår forhandlingene mellom spillerne og fortsatt.