LFP frikjenner Barcelona ved alle punkter i saken angående Neymars overgang i fjor sommer.
Klubben skriver følgende pressemelding på sin hjemmeside:

FC Barcelona ønsker å uttrykke sin glede over konklusjonen til Den økonomiske kontrollkomiteen til Lliga Nacional de Futbol Professional (LFP), at det ikke eksisterer noen irregulær oppførsel utøvd av FC Barcelona ved signeringen av Neymar Jr. Komiteen møttes sist onsdag, 23. april, og dens avgjørelse ble publisert sist fredag.
Komiteen sier følgende: «i syn av apellen gitt til LFP av FC Barcelona […], finnes det ingen bevis for noen irregulær oppførsel utøvd av klubben som ville krenket LFPs regler og regulasjoner. Som et resultat av dette, vil ingen flere handlinger bli gjort rundt saken.»
Den økonomiske kontrollkomiteen til LFP beordret FC Barcelona til å fremskaffe en serie dokumenter i Februar, og etter å ha analysert disse fult ut, har komiteen nådd beslutningen at det ikke fantes noen regelbrudd av klubben ved signeringen av Neymar Jr.

For å vise samarbeidsvilje uttaler FC Barcelona videre at de vil fortsette å gi det spanske fotballforbundet all informasjon rundt signeringen.

Leave a Reply