Flere troverdige kilder melder i dag at «Més que una Moció» har samlet inn nok stemmer til å fremme et offisielt mistillitsforslag mot det sittende styret.
Da innsamlingen av signaturer fra medlemmene startet for om lag 10 dager siden, tydet det meste på at kravet på 16 500 signaturer ikke ville bli innfridd. Nå ser det imidlertid ut til at vinden har snudd.
De siste dagene har nemlig kampanjen skutt fart; torsdag ettermiddag melder blant annet RAC1 og TV3 at antall signaturer overstiger kravet til å starte den offisielle prosessen. Etter at signaturene i løpet av dagen er levert til Barcelonas hovedkontorer, vil klubben ha ti dager på seg til å validere alle signaturene.

Trenger kvalifisert flertall

Selv om det første steget i prosessen ser ut til å være vellykket, er det andre steget også utfordrende. Dersom klubben bekrefter at det er samlet inn nok signaturer, vil alle klubbmedlemmene bli invitert til å stemme over styrets fremtid. Minstekravet for at resultatet skal ha virkning, er at minst 10 prosent av medlemmene stemmer.
Det følger punkt 55.5 i Barcelonas klubbvedtekter at to tredjedeler av stemmene må være i disfavør styret for at de må gå av – forutsatt at minst 10 prosent av medlemmene har stemt. Per dags dato er det usikkert hvordan stemmegivningen vil bli gjennomført, men Blaugrana kommer tilbake med mer så fort dette er avklart.
Presidentkandidat Víctor Font er blant dem som har frontet kampanjen: