Sport kommer med nye, dramatiske avsløringer i forbindelse med en pågående ekstern revisjon av klubben.
I februar ble såkalte den «Barça-rullet» opp. Klubben inngikk for omtrent tre år siden en avtale med et uavhengig selskap som drev med konsulenttjenester knyttet til sosiale medier. Selskapet med navn I3 Ventures fikk angivelig i oppgave å forbedre styrets rykte gjennom sosiale medier, samtidig som de skulle sverte personer med nær tilknytning til klubben samt enkelte spillere.
Dette skulle angivelig bli gjennomført gjennom bruk av falske profiler på diverse sosiale medier som Twitter og Facebook. Ryktene ble – ikke overraskende – raskt avkreftet av klubben gjennom en pressemelding.

Betalte kraftig overpris

I et forsøk på å finne ut av detaljene i saken, hyret klubben inn det verdenskjente konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers, best kjent som PwC. Rapporten fra firmaet er enda ikke ferdig, men avisen Sport hevder at de har fått tak i enkelte deler av den pågående revisjonen.
Ifølge Sport har PwC blant annet konkludert med at Barcelona betalte kraftig overpris fra tjenestene fra I3 Ventures. Slike tjenester koster normalt mellom 120 000 og 150 000 euro, men klubben skal etter sigende ha betalt nærmere 980 000 euro til I3 Ventures for tjenestene.

Delte opp faktureringen for å unngå kontroll

Sport hevder videre at faktureringen ble delt opp i fem betalinger, slik at de ikke skulle bli automatisk innbrakt for klubbens finansielle kontrollkomité. Ifølge Sport skal klubben ha betalt 198 000 euro ved hver fakturering. Klubbens kontrollkomité skal automatisk kontrollere alle betalinger over 200 000 euro.
I3 Ventures skal også ha en tvilsomt rykte, hevder Sport. Avisen mener det er merkverdig at klubben valgte et selskap fra Uruguay, da selskap i Spania vil kunne tilby bedre tjenester for en gunstigere pris.
NB! I en tidligere utgave av denne artikkelen sto tallene oppgitt i millioner i stedet for tusener. Det er naturligvis feil og er rettet på nå. Takk til dem som gjorde skribent oppmerksom på feilen.