Klubben og spillerne har kommet til enighet om detaljene rundt lønnskuttet.
De siste dagene har det sirkulert mangfoldige rapporter om lønnssituasjonen rundt førstelaget – de aller fleste av dem med et tydelig preg av falske nyheter. I flere andre europeiske storklubber har spillerne gått ned i lønn for å bidra til at regnskapet skal gå opp.
Fraværet av billettinntekter og forventet nedgang i andre viktige inntektskilder har ført til en utfordrende situasjon for svært mange fotballklubber verden rundt. Barcelona er blant klubbene hvor spillernes lønningsliste utgjør en svært høy prosentandel av klubbens inntekter. Dette gjør at det er nærmest uunngåelig å ikke gjøre endringer på dette punktet dersom man skal unngå røde tall i regnskapet.

Spillerne hardt ut mot falske nyheter

I en pressemelding publisert av spillerne på sosiale medier, går de hardt ut mot det de mener er klart uriktige rapporter om lønnssituasjonen. I uttalelsen heter det at det alltid har vært spillernes klare intensjon å gå ned i lønn for å hjelpe klubben, men at fastsettingen av detaljene rundt dette har drøyet det.
Spillerne har kommet til enighet med klubbens styre om å fjerne 70 % av den ordinære lønnen. I tillegg vil de bidra til at klubbens øvrige ansatte skal få 100 % av sine normale lønninger.
Spillernes uttalelse kan leses i sin helhet her:


Hva er dine tanker om nyhetene?