Konkurransekomitéen i det spanske fotballforbundet har bestemt seg for å bytte kampdato for El Clásico.
Det er sjelden kost at kampdatoen for kamper endres betraktelig som følge av bekymring for sikkerheten rundt gjennomføringen av kampen, men denne gangen er altså dette tilfellet. For et par dager siden sendte La Liga en formell henvendelse til det spanske fotballforbundet om å bytte kamparena for kommende El Clásico som skulle spilles lørdag 26. oktober.
Konkurransekomitéen i forbundet er tilsynelatende enig i at kampen ikke lar seg gjennomføre som planlagt på grunn av urolighetene i Barcelona, men har kommet frem til at det er bedre å flytte kampen til en senere dato – istedenfor å bytte kamparena slik ligaen ønsket.
Det spanske fotballforbundet skriver i pressemeldingen at klubbene må bli enig om en ny kampdato. Dersom de mot formodning ikke skulle bli enig vil kampdato bli satt av forbundet. Klubbene må bli enig om en ny kampdato innen mandag klokken 10.00.
Hva tenker du om beslutningen?