FC Barcelona skrev på sine nettsider at de støtter Messi.
Rettssalen i Barcelona sier at Lionel Messi og hans far, Jorge Messi, er skyldige i skattesvik. Straffen de har fått er 21 måneder i fengsel. På grunn av spanske lover som sier at dersom du ikke har tidligere rulleblad og får en dom under to år, kan du være fri under prøvetid, vil ikke Messi komme i fengsel. Så lenge Lionel Messi og hans far ikke gjør flere kriminelle handlinger, vil de altså ikke tilbringe noe tid i buret.
Lionel Messi må betale 2 millioner euro i bot. Barcelona sier i sine uttalelser at de ikke ser på Lionel Messi som kriminelt ansvarlig for skattefusk. FC Barcelona sier at klubben fortsetter å støtte Leo Messi og hans familie i fremtiden når det gjelder å forsvare hans ærlighet og hans rettslige interesse.