Det er viktig at alle som vil fortsette å kommentere på siden vår leser gjennom dette.
På grunn av mye unødvendig kommentering det siste året, har vi sett oss nødt til å lage retningslinjer for kommentering på Blaugrana.no.
Vi ønsker selvfølgelig at så mange som mulig kommenterer våre saker, og derfor er det viktig at vi setter en grense for hva som er riktig og hva som er galt.
Så klikk deg inn her.
Hvis du husker på en viktig regel, så vil du ikke ha problemer med å kommentere våre saker: Hold deg til artikkelens tema. Vær høflig og saklig.
Vi ber om forståelse for dette, og vi føler ikke at det bør være et problem for noen av våre lesere.