Fordelingen av tv-pengene for denne sesongen er klar.
Mange har i det siste årene vært kritisk til fordelingen av tv-pengene i Spania, da Real Madrid og Barcelona har håvet inn soleklart mest penger på de forrige fordelingene. Flere ganger har man hørt at den spanske ligaen ligger langt bak flere av de andre europeiske ligaene i fordelingen, og før denne sesongen ble det gjort klar en ny fordelingstruktur som har som formål å gi de mindre klubbene, som f.eks. Eibar og Levante, mer enn før.
Det samlede beløpet for tv-rettighetene ender opp i hele 1,215 milliarder euro og 83% av pengene, rundt 1 milliard, er øremerket klubbene i La Liga. 50% av milliardbeløpet skal bli likt fordelt mellom klubbene, som sikrer hver klubb rundt 22 millioner euro. 3/4 av de resterende prosentene av pengene blir fordelt på grunnlag av klubbenes prestasjoner de siste fem sesongene, der den siste sesongen blir høyest vektlagt. Det vil si at for eksempel topplagene de siste 5 sesongene vil få rundt 17% og de dårligste lagene rundt 0,25%.
Den siste fjerdedelen som ligger på rundt 250 millioner euro blir fordelt alt etter hva klubbene i fellesskap finner frem til. Et prinsipp som de mindre klubbene har er at Barcelona og Real Madrid samlet skal få maksimalt 50 millioner euro av disse, altså en femtedel. Forhandlingene går ut på tre forhold; en tredjedel fordeles etter klubbenes medlemmer og billettinntekter, mens de resterende to tredjedelene splittes opp på grunnlag av klubbens tilskuertall, materielle forhold og lignende.
Dette er et stort og teoretisk regnestykke som undertegnede også har vanskeligheter å sette seg inn i, når 20 lag skal fordele et slikt beløp på grunnlag av alle disse faktorene. Det som på papiret virker bra med at de mindre lagene får mer økonomisk støtte blir spennende å se i praksis, og hele ligaen håper på å slippe et slikt mareritt å ha klubber sendt ned en divisjon på grunn av deres økonomiske grunnlag.