FC Barcelona har de siste årene stått i den verste økonomiske situasjonen blant toppklubbene i Europa og strategiene for å komme seg ut av situasjonen har tidvis blitt slaktet. Men hvor alvorlig er situasjonen? Står klubben i noen som helst fare for konkurs? Og hva blir den nødvendige veien ut av situasjonen?

Nå som klubben endelig har publisert den fullstendige årsrapporten for det finansielle året fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022 er det mulig å gjøre et ordentlig dypdykk i den økonomiske situasjonen klubben står i.

Resultatregnskap

Hva er et resultatregnskap?

Et resultatregnskap gir oversikt over hvilke inntekter og utgifter klubben har hatt gjennom året. Det er dermed en refleksjon av et helt år, men forteller lite om den underliggende situasjonen i klubben/selskapet.

Inntekter

La oss starte med inntekter. De totale inntektene for Barcelona for denne perioden var €1,017M. Av disse kan €628M regnes som ordinære driftsinntekter, som inkluderer inntekter fra stadion, media og kommersielle samarbeid. I tillegg til dette hadde klubben også €45M i inntekter fra spillersalg. Men det store utslaget, som gjorde at Barcelona kom seg over 1 milliard euro i inntekter for første gang, kom derimot fra salget av TV-rettigheter til selskapet Sixth Street. Dette inkluderer bare salget av de første 10% av rettighetene, siden de andre «spakene» kom etter 30. juni, som gjør at det medregnes i 2022/23-sesongens regnskap. Den første spaken, som er relevant for dette regnskapet, ga en inntekt på €266M. På toppen av all denne inntekten finnes det en samlebetegnelse som kalles «annet» blant inntektene. Dette handler i all hovedsak om reversering av nedskrivninger (En nedskriving er en reduksjon i verdien av en eiendel i regnskapet) fra tidligere år, både av spillere og andre eiendeler. For eksempel har nedskrivningen av spillere på €36M i år blitt reversert med €30M, slik at den reelle nedskrivningen av spillere «bare» er på €6M. Grunnene til slike reverseringer av tidligere nedskrivinger kan være mange, men det kommer ofte som en konsekvens av endringer i bruksverdien kontra det som tidligere ble vurdert. For spillere kan dette for eksempel en forlengelse av kontrakten, som sprer verdien ut over en lengre periode og gjør at man må justere tidligere nedskrivinger som er gjort (fordi verdien synker med mindre hvert år).

I illustrasjonen under kan man se utviklingen i inntekter over de siste seks sesongene slik det er oppgitt i Barças egen årsrapport:

Man ser tydelig fra denne grafen hvor enormt tapet av stadioninntekter var under pandemien, og at klubben fortsatt har et stykke å gå med tanke på å sørge for at de ordinære inntektene er stabilt høye. Om man trekker fra inntektene fra salget av TV-rettigheter og det som sannsynligvis var er engangstilfelle av reversering av nedskrivinger, ender man opp med en ganske beskjeden økning i inntekter. Derfor vil vi nok få en justering av dette om 2 sesonger (siden neste sesongs inntekter inkluderer de andre «spakene»). Dette gjør det desto viktigere for klubben å fortsatt øke stadioninntektene, noe som definitivt kommer til å skje siden 2021/22-sesongen inkluderte flere måneder med lockdown, i tillegg til at tilskuertallet har vært rekordhøyt i starten av sesongen.

Et annet interessant aspekt, om man ser på fordelingen av inntektene, er det som er kategorisert som «medieinntekter». Dette inkluderer også premiepengene fra turneringene man er med i, i tillegg til TV-inntekter fra de samme turneringene. Nedgangen på €31M er ikke totalt krise, gitt at Barcelona røk ut av Champions League i gruppespillet forrige sesong og bare kom til kvartfinalen i Europaligaen. Dette gir også en indikasjon på et eventuelt inntektstap i år, gitt at klubben har røket ut av Champions League allerede. Man ser at i det store og det hele er ikke et tap på €30M for å ryke ut av Champions League helt enormt, og klubben kommer til å klare seg gjennom det økonomisk sett. Det gjør uansett en stor forskjell på overgangsmarkedet å kunne øke denne inntekten, slik at man slipper å være avhengige av å oppdrive disse pengene fra andre steder. Barcelona har nemlig budsjettert med kvartfinale i Champions League denne sesongen, og å mislykkes i oppnåelsen av dette målet vil åpenbart kreve prioriteringer. Det er aldri feil å tjene mye penger som en fotballklubb, uansett hvordan man vrir og vender på det. Denne stabiliteten i inntekter, både fra turneringer og sponsorer, er noe Barcelona må jobbe hardt med de neste årene.

Utgifter

De totale utgiftene til Barcelona dette året var €856M. I illustrasjonen under kan man se hvordan disse utgiftene fordeler seg, i tillegg til sammenligning med tidligere år:

Det som stikker seg ut her er reduksjonen på 71% i utgiften «annet». Dette knytter seg i all hovedsak til at Barcelona i forfjor, etter å ha fått et eksternt selskap til å gjennomføre en aktsomhetsvurdering av klubben, måtte bruke ganske store beløper på å imøtekomme krav som tidligere ikke hadde blitt imøtekommet av styret til Bartomeu. Dermed er det naturlig at det ble en betydelig reduksjon i utgiftene forrige sesong.

Noe annet som hjelper på til å redusere utgiftsbyrden er nedgangen i lønnsposten. Denne har nemlig blitt redusert med €99M. Man må huske på at denne posten også inkluderer amortisering av kjøpesummer for spillerne. For eksempel vil verdien på en spiller som blir kjøpt for €100M på en femårskontrakt amortiseres over de fem årene, slik at det i regnskapet regnes som en utgift på €20M hvert år i 5 år. Mange husker nok dette trikset fra Pjanic-Arthur avtalen, men det er i utgangspunktet helt lovlig og representerer de faktiske kostnadene av en spiller på en måte som er enklere å håndtere for kjøpende klubb.

Her passer det seg nok å ta en liten digresjon om lønnstaket i La Liga. €518M var lønnsutgiftene forrige sesong, da lønnstaket var negativt, og det er usikkert hva lønnsutgiftene vil lande på i år. Logikken vil tilsi at det kommer til å ligge ganske nære lønnstaket, siden klubben hadde problemer med å få registrert alle spillerne etter Deadline Day (selv om de ordnet det med personlige garantier til slutt). Da ble lønnstaket satt til €656M. Etter dette har Pjanic forlatt klubben, som frigjør litt penger. På toppen av dette er det en annen faktor som potensielt drar lønnsutgiftene ned. Mange spillere har nemlig variabler i kontraktene sine basert på suksess i La Liga og Champions League. Siden klubben selv budsjetterte med kvartfinale i Champions League kan man trygt anta at ikke alle bonusene som er inkludert i utregningen deres vil utbetales. Dette blir for eksempel nevnt som en av hovedgrunnene til at lønnsutgiftene var såpas lave forrige sesong, så man kan trygt anta at det vil bety et kutt i utgifter for Barça, selv om det ikke vil veie opp for eventuelle turneringsinntekter som blir tapt. Dermed vil jeg nok anta at den totale lønnsutgiften denne sesongen lander på mellom €600M og €650M, litt avhengig av hvor smart Alemany har vært da han satt sammen kontraktene til for eksempel Dembélé og Lewandowski. Dette er nok uansett en post som vil reduseres ettersom kontrakter utløper og nye (og mer fornuftige) signeres, så lenge Laporta & co klarer å være konsekvente. Reduksjonen av denne er noe jeg vil se nærmere på i delen om budsjettet for neste sesong, hvor man kan se den forventede utviklingen det neste året.

Når det gjelder de andre utgiftene har disse hatt små økninger som et resultat av økt aktivitet på stadion etter koronakrisen. «Andre»-kategorien er fortsatt relativt stor, selv om man ikke forventer ekstraordinære utgifter som i fjor. Denne kategorien vil i år hovedsakelig bestå av nedskrivinger av verdi på eiendeler, noe som er vanskelig å unngå.

Dermed har Barcelona fått redusert utgiftene betydelig fra forrige sesong, selv om deler av denne reduksjonen var høyst forventet. Vi ser også at de er nede på nivå med 2017/18-sesongen, noe som kan sees på som positivt. På tross av dette er det fortsatt et stykke å gå til man er økonomisk stabile. Dette ser man enda tidligere om man kombinerer inntekter og utgifter.

Overskudd

Overskuddet etter skatt er i utgangspunktet €98M. Dette ser bra ut, siden det er ganske tydelig positivt. Det man da må huske på er at dette inkluderer en ganske stor ekstraordinær inntekt for TV-rettighetene. Om man justerer for denne inntekten, skatt tatt i betraktning, ender man opp med et ordinært underskudd på €151M. Dette forteller oss en ganske annerledes historie om hvordan den økonomiske situasjonen i klubben er. For man kan ikke fortsette å dra i «spaker» i flere år fremover.

En av nøklene til dette, som har blitt nevnt gang på gang, er å få ned lønnsutgiftene. Blant eksperter snakkes det om at denne må ned på €400M-tallet for å være bærekraftig i lengden. Dette betyr at klubben er nødt til å ta tøffe avgjørelser og ikke kan gå amok på overgangsmarkedet år etter år. Man er helt avhengig av å ha en lønnsstruktur hvor man ungår at spillere som knapt spiller sitter på kjempekontrakter, slik som situasjonen er per i dag. Uten at jeg skal gå inn i lønningene til hver enkelt spiller, fordi det er i utgangspunktet helt uinteressant, vil jeg si at det er ganske åpenbart hvilke spillere som for øyeblikket ødelegger lønnsstrukturen. Da snakker jeg blant annet om Pique, Busquets, Alba og Frenkie. Selv om Frenkie kan rettferdiggjøre en lønn i nærheten av det han har i dag, kan ikke de andre det. Når det ikke er en klar sammenheng mellom hvem som er de viktigste spillerne på banen og hvem som tjener mest er det tydelig at man er inne på et villspor. Jeg tror det skal være veldig mulig å redusere denne utgiftsposten til ønsket nivå over tid, så lenge klubben ikke skal begynne å konkurrere på lønninger. Det finnes også andre måter å snu dette ordinære underskuddet til et overskudd.

Eksperter på personlig økonomi kommer ofte med en lærdom som gjelder alt av økonomi: Utgifter kan bare kuttes så mye som utgiftene man har er på (man kan bare kutte utgiftene med 100.000kr om man har 100.000kr i utgifter), men inntekter har ingen slike begrensninger på økningen sin. Derfor er det vanligvis både enklere og mindre smertefullt å øke inntektene kontra å redusere utgiftene, selv om man åpenbart må holde utgiftene relativt nøkterne på grunn av lønnstaket. Det Laporta hele tiden har prøvd på er å skape en oppadgående spiral, hvor det at man bruker penger gjør at man tjener mer penger. Man kan selvsagt kritisere denne strategien når man står der med fasit i hånden angående Champions League, men jeg mener at strategien er god og rasjonell. Bare ta en titt på tilskuertallene denne sesongen. Se på sponsoravtalen klubben klarte å lande med Spotify. Disse, og mange andre faktorer, bidrar til å øke inntektene til klubben på en måte som kan vise seg å lede til økonomisk stabilitet.

Totalt sett indikerer dermed resultatregnskapet til FC Barcelona at klubben akkurat nå befinner seg i en situasjon hvor de er avhengige av ekstraordinære inntekter for å gå i overskudd. På tross av denne situasjonen er ikke inntektene umulige å få opp, ei heller er utgiftene umulige å få ned. Alt avhenger av hvor mye man vil ofre, hvor streng man vil være og hvor bra man presterer på banen.

Balanseregnskap

Hva er et balanseregnskap?

Et balanseregnskap gir et bilde av den økonomiske situasjonen i en bedrift på det gitte øyeblikket. I dette tilfellet gjelder det 30. juni 2022. Det kan brukes for å få en oversikt over hva klubben eier, hva den skylder og hvordan den økonomiske strukturen er i selskapet generelt sett. FC Barcelona sitt balanseregnskap ser slik ut:

Eiendeler

La oss starte med å se hva Barça har av eiendeler. De materielle eiendelene til klubben tilsvarer €237M. Dette består hovedsakelig av stadion, treningsanlegg og andre bygg/konstruksjoner som Barcelona skulle eie.

Av immaterielle eiendeler er det i all hovedsak spillerne som står for verdien. Denne verdien reflekterer, som sagt tidligere, verdien Barcelona anslår å kunne få ut av spillermassen sin som gruppe (ikke én og én spiller). Det er interessant å merke seg at denne verdien «bare» er på €246M. Man vil jo ganske enkelt kunne se for seg at et salg av de 3-4 dyreste spillerne til Barça vil kunne oppdrive samme beløp i dagens marked. På tross av dette settes ikke denne verdien etter markedet, den settes etter kjøpesummen man betalte da man kjøpte spilleren (Det er uklart hva som gjelder for bosmanspillere eller akademispillere, men jeg regner med disse settes på verdien av kontrakten eller lignende. Uansett vil poenget om undervurdering av verdi stå seg.). Deretter justeres denne verdien basert på nedskrivinger. Derfor vil eventuelle spillersalg med høy sannsynlighet bety positive utslag på eiendelene kontra det som står oppført i regnskapet. Derfor må man ikke se seg blind på regnskapet, fordi kreditorene til Barcelona er fullt klar over at markedsverdien på spillerne er langt over det som står oppført i regnskapet.

Finansielle eiendeler handler blant annet om penger som andre organisasjoner skylder klubben. Blant annet inkluderes €17M som en rekke kubber fortsatt skylder Barcelona på lang sikt. En stor del av denne posten er også utsatt skattefordel, som lyder på hele €120M. Dette er skatt som Barcelona har forhåndsbetalt og som dermed vil komme dem til gode når det kommer skattekrav de neste årene.

Omløpsmidlene til Barcelona er på hele €562M. Av disse er det rundt €40M som skal mottas fra andre klubber (på kort sikt). Som en liten notis på klubber som skylder hverandre penger er det verdt å huske på at de aller fleste klubber selger rettighetene til å motta penger med en gang de har gjort et spillersalg. De selger disse til finansielle organisasjoner, som gjør at klubbene mottar penger ganske raskt, mens den finansielle organisasjonen tar seg av delbetalingene som ofte blir avtalt mellom klubbene. Dette gjør at selgende klubb kan motta penger med en gang, mens kjøpende klubb kan betale i avdrag. Den aller største delen av omløpsmidlene til Barcelona består av penger. Ifølge balanseregnskapet har nemlig klubben nesten €380M i banken. Dette gir klubben god likviditet og muligheter til å handle på overgangsmarkedet i tillegg til å betale den kortsiktige gjelden sin.

I sum har dermed Barcelona et bredt spekter av eiendeler, men det er vanskelig å fastsette den eksakte verdien av disse. Mitt største ankepunkt mot måten fotballklubber rapporterer eiendeler på er verdsettingen av spillere, siden denne ofte blir grovt undervurdert. Jeg har forståelse for at det gjøres slik, ettersom det ville gitt for store svingninger å skulle endre verdien på for eksempel den måten Transfremarkt gjør. Men jeg mener fortsatt at denne rapporteringen ikke representerer den faktiske spillerverdien på en nøyaktig måte. Man kan derfor se på denne verdien av eiendelene som et minimumsnivå etter min mening.

Gjeld

Gjelden til Barcelona har vært mye diskutert de siste årene fordi den er en av de høyeste i europeisk fotball. La oss begynne med den mest akutte gjelden, nemlig den kortsiktige.

Den kortsiktige gjelden til FC Barcleona (som skal betales innen 1 år) er på €841M. Dette inkluderer både periodisering av kontrakter på kort sikt (Dette er mer regnskapsfaglig og handler om å for eksempel få en utbetaling fra sponsorer for flere år fremover som du må spre utover hele perioden) og faktisk gjeld som må betales. Selv om den kortsiktige gjelden er spredd ut over mange forskjellige organisasjoner, er det to punkter som er spesielt interessante å diskutere. For det første har Barcelona en kortsiktig gjeld på €108M til andre fotballklubber, som i all hovedsak dreier seg om overgangssummer som ikke har hatt forfall enda. I tillegg har klubben gjeld til spillere som står på €164M. Dette tallet inkluderer for eksempel de velkjente utsatte lønningene til Frenkie De Jong, så det er absolutt ikke slik at klubben har glemt dette. I tillegg til disse postene kommer gjeld til banken, til leverandører, etc. Det viktigste å forstå rundt den kortsiktige gjelden er derimot at den fortsatt er veldig høy, som for eksempel gjør det nødvendig med de andre spakene som gjør det mulig å betjene denne gjelden. I tillegg må man huske på at klubben har relativt mye penger i banken, som gir god likviditet og tar bort store deler av konkursrisikoen.

Den langsiktige gjelden i klubben lyder på €914M. Noe av dette er selvsagt knyttet til Espai Barça, hvor klubben har fått en låneramme på hele 1.5 milliarder euro. Det er anslagsvis bare €180M av disse som er tatt ut enda, men det representerer i hvert fall litt av den langsiktige gjelden. Nesten €600M av den langsiktige gjelden består av såkalte verdipapirlån. Dette er ikke lån i banken, men i verdipapirmarkedet, som gjør at du kan låne mer, men til en høyere rente. Til sammenligning har de bare langsiktig gjeld i banken på €69M. I den langsiktige gjelden ligger også €84M til andre fotballklubber og €54M til egne spillere. Dette er det samme som forklart i delen om kortsiktig gjeld, bare at det er lengre til det skal betales.

Det siste poenget her beskriver også noe av det som er vanskelig med Barcelona sin økonomiske situasjon. De har kortsiktig gjeld til klubber og spillere som overstiger den langsiktige gjelden. Dette kan gjøre det problematisk å betjene gjelden. Heldigvis ser Barcelona godt rustet ut til å håndtere den kortsiktige gjelden sin etter at de har sikret seg omtrent €600M i inntekter under sesongen 2022/23 gjennom salget av ytterligere 15% av TV-rettighetene sine og 49% av Barça Studios.

Egenkapital

Det siste punktet i balanseregnskapet er egenkapital. Dette regnes ofte ut ved å trekke gjelden fra eiendelene, for å se hvilken verdi «eierne» av klubben ville sittet igjen med om klubben hadde betalt ned all gjelden sin og gitt resten til «eierne». Det interessante i Barcelona sitt tilfelle er at egenkapitalen er negativ, som i utgangspunktet ville indikert negativ aksjepris, noe som høres merkelig ut. Per definisjon betyr negativ egenkapital at et selskap er konkurs. Fordelen til Barcelona er at de ikke er et aksjeselskap, men heller er eid av medlemmer. Dette betyr at så lenge de har likviditet, altså klarer å betale gjelden sin, kan de fortsette å operere. Her har ikke Barcelona store problemer, fordi de har i praksis mye større eiendeler knyttet til spillere enn det balanseregnskapet reflekterer. De har også store mengder omløpsmidler, som gir de en grei likviditet, spesielt når man tar «spakene» med i beregningen. Dermed tror jeg vi kan konkludere med at Barcelona står i NULL fare for å gå konkurs. Det aller verste scenarioet jeg kan se for meg er at de tar på seg så mye gjeld at de må kjøpes opp av en amerikansk eller Midtøsten-basert eier, noe som allerede er realiteten for mange europeiske klubber i dag. Som det har blitt sagt før: «Vårt verste mareritt er deres realitet».

Budsjett for inneværende sesong og veien fremover

Etter å ha gjort opp status for Barcelona sin økonomiske situasjon for øyeblikket er det også interessant å se hvordan den forventes å utvikle seg fremover. Dette baserer seg i stor grad på hva FC Barcelona selv har budsjettert med for inneværende sesong.

Budsjetterte inntekter:

Når det gjelder inntekter har de budsjettert med følgende:

De ser naturlig nok for seg en økning i stadioninntekter, gitt at det ikke vil være noen koronatiltak gjennom hele denne sesongen. Slik det har vært så langt denne sesongen med tanke på oppmøte på stadion, er jeg ganske sikker på at estimatene deres kommer til å slås, på tross av at klubben ikke spiller utslagsrunder i Champions League. Dette er et område av inntektene som blir vanskelig å opprettholde de neste sesongene. Siden klubben skal spille på olympiastadion på Montjuïc neste sesong vil billettinntektene naturlig nok få et stort fall. Dette vil være kortsiktig, og billettinntektene vil stabilisere seg på et enda høyere nivå når den nye og utvidede Camp Nou står ferdig. Problemet er som sagt at man vil miste inntekter på kort sikt, som byr på problemer siden lønnstaket baseres på veldig kortsiktige kalkulasjoner. Det viktige er uansett å ha det langsiktige perspektivet på dette området. Espai Barça vil være positivt for klubben i det lange løp, som vil sikre enda bedre økonomisk stabilitet. Dette eksemplifiseres også i at sponsoravtalen med Spotify vil gjøre et betydelig hopp når klubben begynner å ta i bruk sin renoverte hjemmebane igjen. Verdiøkningen for Barcelona vil dermed komme fra flere kanter, ikke bare fra økning i billettsalg.

Mediainntekter er anslått å synke med 5%, noe som er ganske bra ettersom klubben har solgt hele 25% av TV-rettighetene sine i La Liga. Dette er nok et budsjett som ikke kommer til å holdes, siden man ikke får inntektene som den budsjetterte kvartfinaleplassen i Champions League ville gitt. På tross av dette vil man nok ikke få en reduksjon i nærheten av 25%, som betyr at klubben i praksis har økt inntektene sine i denne bolken uansett. Forhåpentligvis vil disse inntektene øke enda mer i årene som kommer, når Barcelona på et eller annet tidspunkt begynner å komme lenger enn gruppespillet i Champions League. En liten dupp i år ødelegger ikke de langsiktige inntektene på dette området.

Kommersielle inntekter er også anslått å få en betydelig økning fra foregående sesong. Dette knytter seg hovedsakelig til inntekter fra Barça Licencing & Merchandising (BLM), nye sponsoravtaler og sommerturneen i USA. Dette området blir viktig å opprettholde vekst i, gjennom de neste årene. Hvis man kan bli mer attraktive for sponsorer og selge flere Barcelona-relaterte produkter vil klubben uten tvil ha en solid base å bygge videre på.

Til slutt har Barcelona også denne sesongen budsjettert med veldig store inntekter i kategorien «Annet». Nok en gang dreier dette seg om salg av TV-rettigheter. I denne kategorien finner man hele €400M i inntekter fra salget av ytterligere 15% av TV-rettighetene for La Liga. Dette er åpenbart en ekstraordinær inntekt som ikke vil komme igjen til neste år. Det er derfor viktig å fortsette veksten på de andre områdene for å veie opp for dette.

Et viktig aspekt å ta hensyn til er at salget av Barça Studios ikke er medregnet i budsjettet som er vist over. Dette salget regnes som finansiell inntekt fordi det ikke direkte har noe med fotballen å gjøre på samme måte som TV-rettighetene har. Dermed vil man ha €200M i inntekter på toppen av det som er vist her. Dette vil tas med når jeg tar for meg den anslåtte profitten for året litt senere i denne saken.

Budsjetterte utgifter:

De budsjetterte utgiftene for Barcelona for sesongen 2022/23 ser ut som følger:

Selv om klubben har budsjettert med en stor økning i inntekter har de budsjettert med en omtrent like stor økning i utgifter. En av de virkelig store økningene knytter seg til økte spillerlønninger. Dette kan virke merkelig, gitt at det har vært et enormt stort fokus på å kutte i lønninger. Mye av denne økningen må tilskrives spillerkjøpene som er gjort denne sommeren i kombinasjon med manglende spillersalg. I tillegg til dette må noe av økningen skyldes på tidligere inngåtte kontrakter som klubben fortsatt må etterleve. Dette gjelder for eksempel utsatte lønninger, men også det faktum at kontraktene til visse stjernespillere ble strukturert med økende lønninger gjennom kontraktsperioden (Sannsynligvis fordi Bartomeu visste at han var ferdig, ettersom han gjennomførte en rekke kontraktsfornyelser bare dager før han ble avsatt som president i klubben). Dette vil fortsette å hjemsøke klubben til disse kontraktene løper ut. Mange av disse spillerne forventes å forlate klubben enten etter denne sesongen eller sesongen etter det, som sannsynligvis er grunnen til at Eduard Romeu uttalte at klubben ikke vil gå med ordinært overskudd før i 2024/25-sesongen.

Den andre betydelige økningen i utgifter er knyttet til administrasjonskostnader. Dette er vanskelig å få gjort noe med, siden det i all hovedsak er relatert til gjenåpningen av Camp Nou og kostander det medfører for klubben. Det er derfor tydelig at det på utgiftsposten nesten bare er spillerlønningene som er mulig å gjøre noe med. For å få redusert utgiftene må man dermed jobbe strukturert med å presse lønningene inn i en struktur som er bærekraftig i det lange løp.

Budsjettert overskudd:

Totalt sett er det budsjetterte overskuddet etter skatt, inkludert alle spakene, €275M for inneværende sesong. Dette er det som har blitt brukt for å kalkulere lønnstaket. Uten at jeg skal gå inn i akkurat hvordan dette kalkuleres (Siden til og med La liga og Barcelona virker å være litt uenige om dette) kan vi ta utgangspunkt i at overskuddet må være like stort for at lønnstaket skal holde seg stabilt. Derfor blir det interessant å se hvor klubben får penger fra før neste sesong for å få lønnstaket for 2023/24-sesongen til å gå opp med lønnsposten. På tross av dette er Barcelona tilbake til 1:1 regelen, som betyr at de får bruke alle besparelser på å signere nye spillere, i stedet for bare 25%. Dette betyr at eventuelle spillere som skulle forlate klubben før neste sesong (som jeg forventer blir en del) vil frigjøre ganske mye lønnsplass. Det er snakk om at Barcelona muligens må selge deler av BLM for å få budsjettet til å gå opp, men jeg tror mye avhenger av hvilke kontrakter man får reforhandlet, hvilke spillere de får kvittet seg med og hvilke erstattere de ser det som nødvendig å hente inn. Man må huske på at klubben uten spakene ville hatt et underskudd etter skatt på €175M. Dette indikerer at det må tas grep for å få opprettholdt profittnivået fra forrige sesong. Så lenge økingen i kostnader fra i fjor til i år er kortsiktig bør det gå bra, men det er, som nevnt mange ganger før, helt essensielt å kutte lønnsposten betydelig de neste sesongene hvis man vil etterleve La Liga sitt regelverk.

Konklusjon

Etter en nøye gjennomgang av Barcelona sin økonomiske situasjon tror jeg vi kan konkludere med følgende:

  • Klubben prøver å skape en oppadgående spiral ved store investeringer i spillermaterialet på kort sikt.
  • Inntektene er økende, med stor hjelp fra spakene, men ordinære inntekter ser ut til å få en positiv utvikling selv etter at man er ferdig med å dra i spakene.
  • Etter et fall i utgiftene forrige sesong øker de kraftig denne sesongen. Det vil ta noen år før de stabiliserer seg på et bærekraftig nivå, hovedsakelig på grunn av tidligere signerte spillerkontrakter som må etterleves. Når de kvitter seg med disse, vil muligheten for langsiktig opprettholdelse av profitt være der.
  • Espai Barça vil gi et skudd for baugen på kort sikt, men vil sikre muligheten for å stabilisere inntektene på et enda høyere nivå en det som for øyeblikket er realistisk.
  • Barcelona har stor verdi i spillermateriellet sitt, noe som gjør at de kan betjene gjelden sin.
  • Gjelden er veldig høy, men mulig å betjene på grunn av verdiene i klubben. Spakene som har blitt aktivert i det siste bidrar til å gjøre det enklere å betjene denne gjelden.
  • Det er ingen konkursfare for Barcelona, men lønnstaket kan bli en utfordring fordi den baserer seg på kortsiktige utsikter med tanke på overskudd. Barcelonas problem med dette lønnstaket er at de har utsikter om økonomisk stabilitet på sesongbasis fra 2024/25-sesongen, som gjør at de kanskje må ta ekstraordinære grep for å opprettholde lønnstaket frem til da.

Hva tenker du om Barcelona sin økonomiske situasjon fremover? Si din mening i kommentarfeltet!