Barcelonas trenere er opptatt av å opprettholde en balanse på en daglig basis, uten glemme at ungdommene også trenger tid til fritid. Spill, serier og filmer er ikke forbudt, men det anbefales at fritid også brukes til ikke-teknologiske fritid som for eksempel lesing.

Den katalanske klubben har ikke bare fokusert på de 70 spillerne som bodde på La Masia før de ble sendt til sine hjem etter Coronavirus-utbruddet, men på alle de 670 spillerne som utgjør ungdomssiden.